કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

રિસોર્સ શેરીંગ
કિંમતમાં ફાયદા
વિશ્વસનીયતા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP