કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર
સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

વાયરસ
એન્ટી સ્પાયવેર
આમાંથી એક પણ નહિ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP