કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનનો મુખ્યત્વે કયા કામમાં ઉપયોગ થાય છે ?

શાબ્દિક
પ્રેઝન્ટેશન
ગાણિતિક
ચિત્રકામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રિન્ટર
પ્રોજેક્ટ
ટ્રેક બોલ
મોનીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP