કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર
પ્રિન્ટર
સ્કેનર
મેગ્નેટિક રીડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP