કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ઈકજેટ
લાઈ
લેઝર
ડોટમેટ્રિકસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલની સ્થાપના કોણે કરી છે ?

લેરી પેક, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિક
લેરી પેજ, સર્ગેઈ બ્રિન
લેરી પેન, સર્ગેઈ બ્રિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP