કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

ડીવીડી
વોર્મ
સીડી રોમ
ફ્લોપી ડિસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP