કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

એકપણ નહી
થોમસ એડિસન
બિલ ગેટ્સ
જેફ બેઝોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
લેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક માટે અત્યંત મહત્વ ધરાવતી વસ્તુ કઈ છે ?

ફાઈલ સર્વર
ડિરેક્ટરી
ફાઈલ સ્ટેશન
ફાઈલીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP