બાયોલોજી (Biology)
ધ્રુવીય અને ઋણવીજભાર યુક્ત R જૂથ ધરાવતો એમિનોએસિડ કયો છે ?

એસ્પાર્ટિ ઍસિડ
આર્જિનીન
થ્રિયોનીન
મિથિયોનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કે વધુ કોષકેન્દ્ર ધરાવતાં પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

અમીબા
યુગ્લીના
ઓપેલીના
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP