બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વમાં કુલ કેટલી જાતિ હોવાનો અંદાજ છે ?

17 લાખ
17 લાખથી 5 કરોડ
50 લાખ
50 લાખથી 5 કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેપ્ટાઈડ બંધ રચવા માટેના જરૂરી જૂથ કયા ?

> COOH અને - OH
> COOH અને - NH2
C = O અને - NH2
C = O અને - NH2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આકુંચક રસધાની કયા સજીવમાં હોય છે ?

પેરામેશિયમ
જીવાણુ
હાઇડ્રા
નીલહરિત લીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

હિમોગ્લોબીન
આલ્બ્યુમીન
મેલેનીન
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્રમિક રીતે ઊંચા અને નીચા તાપમાને ઉત્સેચક પર થતી અસરનું સાચું જૂથ કયું ?

વિનૈસર્ગીકૃત અને નિષ્ક્રિય
નિષ્ક્રિય અને નાશ
નિષ્ક્રિય અને વિનૈસર્ગીકૃત
નાશ અને નિષ્ક્રિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP