સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
1971 મિત્રતા અને સહકારની વીસ વર્ષની સંધિ કોની વચ્ચે હતી ?

ભારત - ચીન
ભારત - ઈઝરાયલ
ભારત - સોવિયત યુનિયન
ભારત - યુ.એસ.એ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારત દેશનો રાષ્ટ્રીય મુદ્રાલેખ કયો છે ?

જય સચ્ચિદાનંદ
સત્યમેવ જયતે
સત્ય વિજયતે
સત્યમ, શિવમ, સુન્દરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતની પ્રથમ સહકારી મંડળી કઈ છે ?

ચરાડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિ.
ધી અન્યોન્ય સહાયકારી સહકારી મંડળી
અમૂલ્ય ધિરાણ સહકારી મંડળી લિ.
વલારડી સેવા સહકારી મંડળી લિ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાજ્ય માહિતી આયોગના નિર્ણય સામે નીચેનામાંથી કઈ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકાય ?

સેશન્સ કોર્ટ
ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ
હાઈકોર્ટ
તાલુકા કોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP