ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
નીચેના પૈકી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

કડિયા ડુંગરની ગુફા - ભરૂચ
સાણા વાકિયાની ગુફા - ગિર સોમનાથ
ખંભાલિડાની ગુફા - જૂનાગઢ
ઝીંઝૂરીઝરની ગુફા - રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
આપણા પ્રાક્રુતિક વારસાની જાળવણીના સંદર્ભમાં કયા વર્ષમાં ભારતીય વન્યજીવો માટે બોર્ડની રચના કરવામાં આવી ?

ઈ.સ. 1962
ઈ.‌સ. 1952
ઈ.સ. 1972
ઈ.સ. 1956

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
સંગીત અને વાઘ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

હેમંત ભટ્ટ-પખાવજ
અમિત ઠક્કર-વાયોલિન
પૂર્વી મહેતા-સિતારવાદક
રઝાહુસેનખાન-વીણાવાદક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
નારદ નામક સંગીત શાસ્ત્રના જાણકાર પંડિતે ઈ.સ.900 ની આસપાસમાં કયો ગ્રંથ લખ્યો હતો ?

સંગીત સરિતા
સંગીત સંગત
સંગીત મકરંદ
સંગીત સુધા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP