બાયોલોજી (Biology)
વિષાકતન પ્રક્રિયા એટલે શું ?

વિશિષ્ટ રસાયણમાં ઉછેર
વિશિષ્ટ વિષારી દ્રવ્યોનો ઉમેરો કરવો
વિશિષ્ટ રસાયણનો છંટકાવ
નમૂનામાં નેપથેલીનની ગોળી મૂકવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકોષીય રચના ધરાવતી ફૂગ કઈ છે ?

મશરૂમ
બ્રેડ મૉલ્ડ
સ્લાઈમ મૉલ્ડ
યીસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈક ઍસિડના બંધારણ માટે કોની હાજરી જરૂરી છે ?

ફોસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ
એસ્ટર બંધ
ડાય-સલ્ફાઈડ બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

ભાજનાવસ્થા - રંગસૂત્રનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે.
પૂર્વાવસ્થા - રંગસૂત્ર બે એકલસૂત્ર અને સાંકળતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું છે.
ભાજનોત્તરવસ્થા - રંગસૂત્રો કોષના વિષુવવૃત્તીય તલમાં ગોઠવાય છે.
અંત્યાવસ્થા - કોષકેન્દ્રપટલ, ગોલ્ગીપ્રસાધન, પુનઃસ્થાપિત થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન થતી ઘટના કઈ છે ?

રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષ વિસ્તારમાં પથરાય.
રંગસૂત્ર વિષુવવૃત્તીય તલ રચે છે.
રંગસૂત્ર રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં ફેરવાય.
સેન્ટ્રોમિયર વિભાજિત થઈ રંગસૂત્રિકા છૂટી પડી વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર ગોઠવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિવિધ વસવાટોમાં જોવા મળતાં સજીવો ત્યાં એટલા માટે જ વસે છે. કારણ કે....

તેઓને ખોરાક મળી રહે છે.
આપેલ તમામ
તેઓને રક્ષણ મળે છે.
તેઓ ત્યાં વધુ અનુકૂલિત હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP