GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
નીચેનામાંથી જાવામાં ઈન્સ્ટન્ટ મેથડ ઈન્વોક કરવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્લાસનું નામ, ડોટ (.) અને મેથડનું નામ
ઓબ્જેક્ટનું નામ, કોલોન (:) અને મેથડનું નામ
ઓબ્જેક્ટનું નામ, ડોટ (.) અને મેથડનું નામ
ક્લાસનું નામ, કોલોન (:) અને મેથડનું નામ .

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
નીચેના પૈકી કયા કાયદા દ્વારા સરકાર પ્રતિબંધિત વેપાર પર નજર રાખે છે ?

1991ની ઔદ્યોગિક નીતિ
MRTP Act
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
FEMA Act

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP