કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
તાજેતરમાં કયા મંત્રાલયે ‘કોયલા દર્પણ’ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું ?

કોલસા મંત્રાલય
નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય
વિદ્યુત મંત્રાલય
ઊર્જા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
ISFR, 2021 અનુસાર, ભારતમાં સૌથી વધુ વનક્ષેત્ર ધરાવતો જિલ્લો ક્યો છે ?

મધ્ય પ્રદેશ
મહારાષ્ટ્ર
ગુજરાત
રાજસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ (Nntional Voter's Day) ક્યારે મનાવાય છે ?

25 જાન્યુઆરી
22 જાન્યુઆરી
23 જાન્યુઆરી
24 જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
ISFR, 2021માં ક્યાં વિસ્તારોનું પ્રથમવાર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું ?

ટાઈગર કોરિડોર
આપેલ તમામ
ટાઈગર રિઝર્વ
ગીરના જંગલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP