ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સુંદરી, સુરાંદો અને મોરચંગ સંગીત વાદ્યો ક્યા વિસ્તારના છે ?

ઉત્તર ગુજરાત
દક્ષિણ ગુજરાત
મધ્ય ગુજરાત
કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ગુજરાતનું કયું સ્થળ બૌદ્ધ ધર્મ સાથે સંકળાયેલું નથી ?

જોગીડાની ગુફા
ભુજિયો કોઠો
કડિયા ડુંગરની ગુફાઓ
દેવની મોરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રતુભાઇ અદાણીના નેતૃત્વમાં આરઝી હકૂમતની સેનાએ જૂનાગઢનું કયું ગામ કબજે કર્યું હતું ?

બાંટવા
અમરાપર
બાબરિયા વાડ
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

અડાલજની વાવ - જયા
અમૃતવર્ષિણી વાવ - નંદા
દાદા હરીની વાવ - ભદ્રા
રાણકી વાવ - નંદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં આધુનિક સુધારા ચળવળના પિતા કોણ હતું ?

દલપતરામ
ભોળાનાથ સારાભાઈ
દુર્ગારામ મહેતા
નર્મદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP