બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કોણ કંકાલ ગૅલેરી ધરાવે છે ?

પ્રાણી મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિબાગ
પ્રાણી બાગ
વનસ્પતિ મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યું ?

કરોલસ લિનિયસ
થીઓફેસ્ટસ
આર.એચ. વ્હીટેકર
આઈકલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન અગ્રસ્ય વર્ધમાન પેશીનું કોષકેન્દ્રપટલ શેમાં જોવા મળે છે ?

ભાજનોત્તરાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા
કોષરસ વિભાજન
ભાજનાન્તિઅવસ્થા

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણની કઈ અવસ્થામાં સમજાત રંગસૂત્રો છૂટા પડે જ્યારે તે રંગસૂત્રિકાઓ સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાયેલી હોય છે ?

ભાજનાવસ્થા-II
ભાજનોત્તરાવસ્થા-II
ભાજનોત્તરાવસ્થા-I
ભાજનાવસ્થા-I

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાયસેકેરાઈડના પોલિસેકૅરાઈડમાં રૂપાંતર માટે કયો બંધ જવાબદાર છે ?

એસ્ટર
હાઇડ્રોફિબિક
ગ્લાયકોસિડીક
પેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિઅંગી વનસ્પતિમાં બીજાણુ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે ?

સમપર્ણી બીજાણુ પર્ણ
મહાબીજાણુ પર્ણ
આપેલ તમામ
લઘુબીજાણુ પર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP