બાયોલોજી (Biology)
તેમાં બીજનિધિ અને જનીન બેંક વિકસાવાય છે.

પ્રાણી સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશાનો ઉદ્ભવ શામાંથી થાય છે ?

કણાભસૂત્ર
તારાકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય
તલકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સામી મેરુદંડીઓમાં કેવા ડીંભ જોવા મળે છે ?

પ્લેનુલા
ટોર્નેરિયા
પેરેનકાયમ્યુલા
એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાક્ષણિક પ્રાણીકોષમાં કઈ રચનાનો અભાવ હોય છે ?

રિબોઝોમ્સ
કોષદીવાલ
કોષરસ
કણાભસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા દર 35 મિનિટે વિભાજન પામે છે. જો સંવર્ધનમાં 10⁵ કોષો / ml 175 મિનિટમાં વૃદ્ધિ પામે તો 175 મિનિટમાં પ્રતિ ml કોષનું સંકેન્દ્રણ શું હશે ?

5 X 10⁵ કોષ
175 X 10⁵ કોષ
35 X 10⁵ કોષ
32 X 10⁵ કોષ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP