બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીસ્ટા નિર્માણાધીન જીવનના કયા સ્વરૂપમાં દ્રશ્યમાન થાય છે ?

ચલિત પ્રાણીઓ
અચલિત વનસ્પતિ અને ચલિત પ્રાણીઓ
ચલિત વનસ્પતિ
અચલિત વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ ક્યાં દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

કાર્બોદિત
પ્રોટીન
લિપિડ અને પ્રોટીન
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઈન્ટરકાયનેપ્સીસ એટલે___

જે કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
સમભાજન અને કોષચક વચ્ચેનો તબક્કો
આંતરાવસ્થા અને વિભાજન અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો
અર્ધીકરણની બે અવસ્થા વચ્ચેનો તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે શું વિકસાવાય છે ?

પુસ્તકાલય
જનીન બેંક
ગ્રીનહાઉસ
હર્બેરીયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ ખુલ્લું પરિવહનતંત્ર ધરાવે છે ?

નુપૂરક
ઊભયજીવી
સંધિપાદ
સરીસૃપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ATP નું બંધારણ કોની સાથે મળતું આવે છે ?

ફેટીઍસિડ
RNA ન્યુક્લિઓટાઈડ
DNA ન્યુક્લિઓટાઈડ
એમિનોઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP