બાયોલોજી (Biology)
ગરમ પાણીનાં ઝરણાઓમાં જીવંત રહેતા બૅક્ટેરિયા કયા છે ?

થરમોએસિડોફિલ્સ
હેલોફિલ્સ
ફર્મિક્યુટ્સ
મીથેનોઝેન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષચક્રના તબક્કા માટે નીચે પૈકી શું સાચું છે ?

B – ભાજનાવસ્થા
C – કોષકેન્દ્રીય વિભાજન
A – કોષરસનું વિભાજન
D - સંશ્લેષિત તબક્કો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જોડકું અયોગ્ય છે :

સંકરણ - પેશીસંવર્ધન
લોકસેવા - ફ્લોદ્યાન
જર્મપ્લાઝમ બેંક - જમીન
કલાત્મક આકર્ષણ - મહાકાયવડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રથમ અર્ધીકરણના વિભાજન દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રની જોડની રંગસૂત્રિકાઓ વચ્ચે જનીનીક દ્રવ્યની ફેરબદલી થાય છે. તેને શું કહે છે ?

વ્યતીકરણ
સ્વસ્તિક
રૂપાંતરણ
સાયનેપ્સિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીના બર્હિકંકાલમાં આવેલું પ્રોટીન કયું છે ?

મેલેનીન
કેસીન
કેરેટીન
માયોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૈવિધ્યની માત્રા એટલી થઈ જાય કે તેથી નવો સજીવ મૂળ પિતૃઓનાં લક્ષણોથી અલગ પડી જાય ત્યારે....‌

નવી જાતિનું સર્જન
નવી પ્રજાતિનું સર્જન
નવા સજીવનું સર્જન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP