બાયોલોજી (Biology)
એન્થોસિરોસમાં કઈ પ્રજનન પદ્ધતિ જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
કુડમલી
લિંગીપ્રજનન
અવખંડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA માં ન્યુક્લિઓટાઈડ કોના દ્વારા જોડાય છે ?

સંયોજક બંધ
વાન-ડર-વાલ્સ દબાણ
હાઇડ્રોજન બંધ
વીજ સંયોજક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNAનો અણુ ઉચ્ચ સજીવોમાં કઈ પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે?

વારસો સાચવવા માટે
અંગ-પ્રત્યારોપણ માટે
લિંગ નિશ્ચયન માટે
જનીન ઇજનેરીવિદ્યા માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધ પ્રકારની જૈવરાસાયણિક ક્રિયાઓ ક્યાં ચાલતી જોવા મળે છે ?

કોષમાં
કોષરસમાં
રુધિરરસમાં
મગજમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભૌતિક અને રાસાયણિક બંને રીતે કોષમાં કયા મહત્તમ મહાઅણુ પરિવર્તનશીલ જોવા મળે છે ?

પ્રોટીન
કાર્બોદિત
લિપિડ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપેલ કયું વિધાન નામાધિકરણ સાથે અસંગત છે ?

વૈશ્વિક સ્તરે કોઈ પણ સજીવનાં બે વૈજ્ઞાનિક નામ હોય છે.
એક વૈજ્ઞાનિક નામ અન્ય કોઈ પણ સજીવ માટે વપરાતું નથી.
સજીવોને નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવતું નથી.
બધા જ સજીવોનું નામાધિકરણ કરવા સુધીનો અભ્યાસ શક્ય ના પણ હોય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP