GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

શશીકાંત લાખાણી
મંગળભાઈ પટેલ
રમણભાઈ વોરા
વજુભાઈ વાળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
Study the following para and answer the questions.
Very often we come across very critical moments when we run into two minds. Patience is a virtue which comes to our rescue in such situation. We must not lose courage, instead we should crave for winning over the situation. Far and wide, the human nature is same: being optimistic always yields better results.
'Crave for' means ___.(Fill in the blank)

brave
desire
win
fly

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
વાર્ષિક ગણોત હક્ક વિરુદ્ધનો પુરાવો ન હોય તો ગણોતનો હક્ક ક્યારે પૂરો થાય છે એવું માની લઈ શકાય ?

30 સપ્ટેમ્બર
31 ડિસેમ્બર
30 જૂન
31 માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો : 'ફના થવું'

પાયમાલ થવું
પ્રસન્ન થવું
રીસાઈ જવું
ગુસ્સે થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
રાજ્યના BPL પરિવાર અથવા રૂા. બે લાખથી ઓછી આવક મેળવતા પરિવારોના નવજાત શિશુનું ડૉક્ટર દ્વારા નિરીક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યની જરૂરી સુવિધા મળે એ હેતુથી સરકારે કઈ યોજના અમલી બનાવી છે ?

સ્વસ્થ શિશુ વિહાર
બાલસખા યોજના
સ્વસ્થ બાલ યોજના
બાલ ઉછેર યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP