બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રી સજીવોમાં રસસ્તરના વિસ્તરણને લીધે શેનું નિર્માણ થાય છે ?

આપેલ તમામ
નલિકાઓ અને પટલીકાઓ
મેસોઝોમ્સ
રસધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બહુકોષીય સજીવો કઈ ક્રિયા દ્વારા દેહના કદમાં વધારો થાય છે ?

કોષવૃદ્ધિ
કોષ-વિઘટન
કોષ-વિભાજન
કોષ-વિભેદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણીના અણુમાં H અને O એકબીજા સાથે કેટલા અંતરે જોડાય છે ?

10-12 મીટર
95.84 × 10-12 મીટર
104.45 પીકોમીટર
95.84 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં ખોરાકનો સંચય કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
સ્ટાર્ચ
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ કોષવિભાજન એટલે___

આપેલ તમામ
કોષવિભાજન સમયે રંગસૂત્રની સંખ્યા અડધી થવી.
કોષના કદ અડધા થવા.
કોષની સંખ્યા અડધી થવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP