બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અપૂર્ણ પાચનમાર્ગ ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
મેરુદંડી
સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફક્ત RNA માં જ જોવા મળતો હોય એવો બેઈઝ કયો ?

ગ્વાનીન
થાયમિન
સાયટોસીન
યુરેસીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ભૂમિનિવાસી વનસ્પતિ-જૂથમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

એકદળી
દ્વિદળી
દ્વિઅંગી
ત્રિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ‘કોષ’ નામ કોણે આપ્યું ?

રૉબર્ટ બ્રાઉન
વિર્શોવ
સ્લીડન - શ્વૉન
રોબર્ટ હુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP