GPSSB Mukhay Sevika Exam Paper (08-01-2017)
બાળ વૃદ્ધિ આલેખમાં જો બાળકનું વજન લાલ રંગમાં આવે તો તે શું સૂચવે છે ?

બાળક અતિ કુપોષિત છે.
બાળક તંદુરસ્ત છે.
બાળક મેદસ્વી છે.
બાળક મધ્યમ કુપોષિત છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Mukhay Sevika Exam Paper (08-01-2017)
કબડ્ડીની રમતમાં 'ઘેરો તોડવો' કૌશલ્ય કયા પક્ષનું છે ?

બચાવ પક્ષ
બંને પક્ષ
અહીં દર્શાવેલ ત્રણ પૈકી એક પણ નહીં
ચડાઈ કરનાર પક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP