કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન જણાવો ?

SITMEX એ ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચેની નેવલ કવાયત છે.
સિંગાપોર ગ્રેટર ભારતનો ભાગ નથી.
ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે 2003માં સંરક્ષણ સહકાર કરાર પર હસ્તાક્ષર થયા હતા.
SITMEX કવાયતની શરૂઆત 1994થી થઈ હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
નવેમ્બર 2020 દરમિયાન ભારતમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કુલ કેટલા રૂપિયાના ત્રીજા રાહત પેકેજ 'આત્મનિર્ભર ભારત 3.0' ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ?

12.65 લાખ કરોડ
1.65 લાખ કરોડ
3.65 લાખ કરોડ
2.65 લાખ કરોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP