Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 3
યોગ્ય જોડકું જોડો.
(A) પુનિત વન
(B) રક્ષક વન
(C) હરિહર વન
(D) વીરાંજલી વન
(1) સૌથી મોટું સાંસ્કૃતિક વન
(2) 68માં વનમહોત્સવમાં જાહેર થયેલ વન
(3) સૌથી નાનું સાંસ્કૃતિક વન
(4) સૌપ્રથમ સાંસ્કૃતિક વન

A-4, B-1, C-3, D-2
A-1, B-2, C-3, D-4
A-3, B-2, C-1, D-4
A-4, B-3, C-2, D-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 3
1857ના વિપ્લવનું કયું એક કારણ ગુજરાતમાં ન હતું ?

કચ્છના રણમાંથી અન્ય સ્થળોએ મોકલવામાં આવતું મીઠું લાલ બની ગયું હતું.
ગુજરાતમાં ચરબીયુક્ત કાસ્તુસો વાપરવાની શરૂઆત થઈ.
ઇનામ કમિશ્નર અને સર્વે ખાતાની કામગીરીને લીધે લોકોમાં અસંતોષ હતો.
બ્રિટિશ ગવર્નરે દેશી પંચાયત કોર્ટને બદલે બ્રિટિશ પધ્ધતિની કોર્ટ શરૂ કરી હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 3
"સાર્થ જોડણીકોશ" કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે ?

ગૂજરાત વિધાપીઠ
ગુજરાત વિધાનસભા
ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP