કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ
મલ્ટિ યુઝર
સિંગલ ગીઝર
મલ્ટિ ટાસ્કીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ક્લિક
ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP