કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

વિડીયો કેમેરો
ડિજિટલ કેમેરા
માઇક્રોફોન
વેબ કેમેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે બેંકમાં કયા ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે ?

ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રેકગનાઈઝર
જોય સ્ટીક
ટચ સ્ક્રીન
ટ્રેક બોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP