કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

વેબ કેમેરા
ડિજિટલ કેમેરા
વિડીયો કેમેરો
માઇક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP