કમ્પ્યુટર (Computer)
કમાન્ડ આપવાને બદલે પિક્ચર ઉપર માઉસ નું બટન ક્લિક કરવાથી કમાન્ડ નો અમલ થાય તે સુવિધાને શું કહેવાય ?

સોફ્ટવેર
સીએલઆઈ
પેકેજ
જીયુઆઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્યુટર બંધ કરવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?

સ્ટેન્ડ બાય
ટર્ન ઓફ કોમ્યુટર
સ્વીચ ઓફ કોમ્યુટર
લોગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

સુપર કમ્પ્યૂટર
લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
મેઈન ફ્રેમ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Best Machines
International Business Machines
International Body Machines
International Buyer Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP