કમ્પ્યુટર (Computer)
કમાન્ડ આપવાને બદલે પિક્ચર ઉપર માઉસ નું બટન ક્લિક કરવાથી કમાન્ડ નો અમલ થાય તે સુવિધાને શું કહેવાય ?

સીએલઆઈ
જીયુઆઈ
સોફ્ટવેર
પેકેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
થર્મલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

હેલ્ડ હેન્ડ
ફ્લેટ બેટ
આપેલ તમામ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

બ્રાઉઝિંગ
ડાઉનલોડ
અપલોડ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સીડી ડીવીડી ઉપર પ્રોગ્રામ રાઈટ કરવા માટે ___ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે.

નેરો
ઓ.એસ.
આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટીવાઇરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP