કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ફાઈલ
ફોર્મેટ
ઇન્સર્ટ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP