Talati Practice MCQ Part - 1
‘હાઈસ્કૂલ’માં ગાંધીજી રચિત ક્યા પ્રકારની સાહિત્યરચના છે ?

આત્મકથા ખંડ
લલિત નિબંધ
જીવન ચરિત્ર
પ્રવાસ વર્ણન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
રાહીનું સ્થાન વર્ગમાં ઉપરથી 16 મું અને નીચેથી 24મું છે, તો વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે ?

38
41
39
40

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
ભારતના પ્રથમ સમાનવ અંતરિક્ષ મિશનનું નામ શું છે ?

ગગનયાન
ભૂવનયાન
માનવયાન
આકાશયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP