કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

યુટીપી
માઇક્રોવેવ
મલ્ટિપ્લેક્ષર
ફાઇબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવરફૂલ સ્પેડ શીટ સોફ્ટવેર તરીકે કઈ એપ્લીકેશન જાણીતી છે ?

QPRO
લોટસ
વર્ડસ્ટાર
માઈક્રોસોફ્ટ એક્સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP