કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

વિડીયો કેમેરો
ડિજિટલ કેમેરા
વેબ કેમેરા
માઇક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP