કરંટ અફેર્સ જૂન 2022 (Current Affairs June 2022)
તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નેરન્દ્ર મોદીએ ક્રેડિટ લિન્કડ સરકારી યોજનાઓ માટે રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ લૉન્ચ કર્યું તેનું નામ જણાવો.

જન કલ્યાણ પોર્ટલ
લોક કલ્યાણ પોર્ટલ
જન સમર્થ પોર્ટલ
લોક સમર્થ પોર્ટલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP