ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં મનાવાતા વિવિધ ઉત્સવો અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

રવેચીનો મેળો - રાપર
ગાય ગોહરીનો મેળો - દાહોદ
માણેકઠારીનો મેળો - રૂપાલ
ગોળ ઘોડીનો મેળો - સુરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા નૃત્ય વખતે 'હુંડિલા' કે 'હૂંડલા' પ્રકારના શૌર્યગીતો ગવાય છે ?

ગોફ ગૂંથણ
ડાંગીનૃત્ય
મેરાયો
મેર નૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં બોલાતી બોલીઓ સંદર્ભે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

દક્ષિણ ગુજરાત-હાલારી
સૌરાષ્ટ્ર-સૌરાષ્ટ્રી
ઉત્તર ગુજરાત-પટ્ટણી
મધ્ય ગુજરાત-ચરોતરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રતુભાઇ અદાણીના નેતૃત્વમાં આરઝી હકૂમતની સેનાએ જૂનાગઢનું કયું ગામ કબજે કર્યું હતું ?

એક પણ નહીં
બાબરિયા વાડ
અમરાપર
બાંટવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP