Talati Practice MCQ Part - 6
નીચેના પૈકી કયા સ્થળ હરણાવ, ભિમાક્ષી અને કોસંબી નદીઓના ત્રિવેણી સંગમ સ્થળે આવેલું છે ?

ખેડબ્રહ્મા
સોમેશ્વર
વિરેશ્વર
વિજયનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 6
શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવો : સજા, લાગ, વર્ષા, રાઈ

રાઈ, લાગ, વર્ષા, સજા
સજા, લાગ, રાઈ, વર્ષા
રાઈ, વર્ષા, લાગ, સજા
સજા, રાઈ, વર્ષા, લાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP