કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રીંગ
મેશા
બસાટ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લોડ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઇક્રોસોફ્ટના સ્થાપક નું નામ જણાવો ?

પીટર
આપેલ એક પણ નહી
લેરી પેજ
બીલ ગેસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ગ્રૂમિંગ
ક્લોનીંગ
રિબુટીંગ
બ્લુમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP