કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

મેશા
રીંગ
બસાટ્રી
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

ટેબ્લેટ
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP