કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
વર્ડ
કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ કયું નથી ?

યુટિલિટી
ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
આપેલ તમામ
ટ્રાન્સલેટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP