કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ પેનલ
એસેસરીઝ
વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ક્લિક
ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરતી વખતે નીચેનામાંથી સમાનાર્થી શબ્દોનું લિસ્ટ કોણ પૂરું પાડે છે ?

ફાઇલ્ડ
રિપ્લેસ
થીસોરસ
સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDF શું છે ?

પ્રિવેન્શન ઓફ ડિજીટલ ફાઈલ
પોર્ટેબલ ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ
પ્રોટેક્ટેડ ડોક્યુમેન્ટસ ફાઇલ
પ્રિવેન્ટેડ ડિજીટલ ફોર્મેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP