કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ફોર્મુલા લાઈન
એડ્રેસ બાર
ફક્સન બાર
એક્ટીવ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ભૌતિક ટોપોલોજી
રેન્ડમ ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ફ્લેટ બેટ
એક પણ નહીં
હેન્ડ હેલ્ડ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP