કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FTD સર્વર
FTP સર્વર
આમાંથી એક પણ નહિ
FPT સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ફોર્મેટ
ઇન્સર્ટ
આમાંથી એક પણ નહિ
ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP