કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ઈન્ટરનેટ
પાવર ઓપ્શન
રીનેમ ઓપ્શન
ડેટ એન્ડ ટાઈમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે આપેલામાંથી કયા ઈનપુટ ઉપકરણ છે ?
(I) માઉસ (II) ઓપ્ટીકલ કેરેકટર રીડર (III) ટ્રેક બોલ

I અને II
I, II અને III
ફક્ત I
I અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

દ્વિમાર્ગી સંચાર
અર્ધ માર્ગી સંચાર
એક માર્ગી સંચાર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP