કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ઈન્ટરનેટ
ડેટ એન્ડ ટાઈમ
પાવર ઓપ્શન
રીનેમ ઓપ્શન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

માસ્ટરપેજ
હોમપેજ
વેબપેજ
રૂટપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

વેબ બ્લોગ્સ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન
પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
આર્ટીકલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP