કમ્પ્યુટર (Computer)
કંટ્રોલ પેનલ માં કયો ઓપ્શન હોતો નથી ?

ડેટ એન્ડ ટાઈમ
રીનેમ ઓપ્શન
ઈન્ટરનેટ
પાવર ઓપ્શન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

હોસ્ટ નેમ
@
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
યુઝરનેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
વાયરસ
આમાંથી એક પણ નહિ
એન્ટી સ્પાયવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

ઈલેકટ્રોનિક ચીપ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP