સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પાણીમાં અંશતઃ ત્રાંસી ડુબાડેલી પેન્સિલ વાંકી દેખાવાનું કારણ પ્રકાશનું ___ છે.

પરાવર્તન
વિભાજન
વક્રીભવન
ધ્રુવીભવન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
RDX નામનાં વિસ્ફોટક પદાર્થની શોધ કયા દેશના, કયા વૈજ્ઞાનિકે કરેલ હતી ?

ફ્રાન્સ-હેમીંગ
ઓસ્ટ્રેલિયા-વિલ્ફ્રેડ
જર્મન-હેનિગે
સ્વીડન-આલ્ફ્રેડ નોબેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચેના પૈકી કયું ચુંબકનું ચુંબકત્વ નાશ થવાનું કારણ નથી ?

બે સમાન ધ્રુવો એક સાથે રાખવાથી
બે અસમાન ધ્રુવો એક સાથે રાખવાથી
ચુંબકને હથોડી લઈને પ્રહાર કરવાથી
ચુંબકને ગરમ કરવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ભારત 'અવકાશ વિજ્ઞાન ક્ષેત્ર' સાથે સંબંધિત 'ભાસ્કર' શું છે ?

અવકાશયાન
અવકાશયાત્રી
અવકાશી પ્રયોગશાળા
કુત્રિમ ઉપગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP