સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પૃથ્વી પરના પાણીમાની બાષ્પ દ્વારા વાદળ બની તે જ પાણી પૃથ્વી પર પાછું ફરે છે આ પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

ઘનીભવન
જળચક્ર
બાષ્પીભવન
જળસંચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વૃક્ષનું આયુષ્ય કેવી રીતે જાણી શકાય છે ?

તેના ત્રાસા છેદમાં રહેલા ચક્રો ગણીને
તેના રસના પરીક્ષણથી
તેનો વ્યાસ માપીને
તેની લંબાઈ માપીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP