Talati Practice MCQ Part - 9
DMIC એટલે શું ?

દિલ્હી મુંબઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ કોર્પોરેશન
દિલ્હી મેટ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ કોર્પોરેશન
દિલ્હી મુંબઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ કોર્પોરેશન
દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ફોર્મેટીક્સ કંપની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
કોમ્પ્યુટરમાંથી 'delete' કરેલી ફાઈલ પાછી મેળવવા માટે નીચેનામાંથી શાનો ઉપયોગ કરવો પડે ?

રીડુ (Redo)
રીસાઈકલ બિન (Recycle Bin)
સિલેકટ ઓલ (Select All)
મેક્સિમાઈઝ (Maximise)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી નીચેના પૈકી શાના સ્થાપક હતા ?

આર્ય સમાજ
બ્રહમોસમાજ
પ્રાર્થના સમાજ
વિધા સમાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 9
પ્લાસમોડીયમ પ્રજીવ રૂધિરના કયા કોષમાં જોવા મળે છે ?

લાલ રક્તકણ
એક પણ નહીં
શ્વેત રક્તકણ
લિમ્ફોસાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP