ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કઈ બેંક જાહેર ક્ષેત્રની બેન્ક નથી ?

એક્સીસ બેન્ક
ઇન્ડીયન ઓવરસીઝ બેન્ક
ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક
બેંક ઓફ બરોડા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
___ નાણાકીય નીતિનું એક આડકતરું અથવા ગુણાત્મક પગલું છે.

બેંક રેટ
ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન
અનામત પ્રમાણમાં ફેરફાર
માર્જિન પદ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
POS સ્વાઈપ મશીન કે જેની કેશ લેસ વ્યવહારો માટે ઉપયોગ થાય છે તેમાં POSનું પૂરું નામ શું છે ?

પોઇન્ટ ઓફ સેલ
પી ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ
પરમેનેન્ટ ઓપ્શન સિસ્ટમ
પોઇન્ટ ઓફ સેવિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP