ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેનામાનુ નાણાકીય નીતિનું સીધું અથવા પરિણાત્મક પગલું કયું છે ?

માર્જિન પદ્ધતિ
બેંક રેટ
નૈતિક શાસન
કરવેરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
1991ના ઉદારીકરણમાં નીચેના સુધારાઓનો સમાવેશ થાય છે સિવાય કે...

બાહ્ય ક્ષેત્ર
ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર
કૃષિ ક્ષેત્ર
વિત્તીય ક્ષેત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
આયાત થતી વસ્તુ જેવી વસ્તુનું ઉત્પાદન દેશમાં કરવામાં આવે તેને શું કહેવાય ?

ઉદારીકરણ
ખાનગીકરણ
વૈશ્વિકીકરણ
આયાત અવેજીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતીય મહિલા બેંકનું કઈ રાષ્ટ્રિયકૃત બેન્કમાં વિલીનીકરણની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ?

પંજાબ નેશનલ બેંક
સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા
બેંક ઓફ બરોડા
ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP