ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચેના પૈકી કયું ભારતમાં આવકની અસમાનતાનું કારણ નથી ?

જમીનની માલિકીમાં અસમાનતા
સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ
પ્રગતિશીલ કરવેરા
ફુગાવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP