ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીમાં સરકારના કયા ખર્ચાઓ ગણાતા નથી ?

ઉત્પાદક
બદલા ચુકવણી
સંરક્ષણ ખર્ચ
શ્રમિકોનું વેતન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે આપેલી યાદીમાંથી RBI દ્વારા હાલમાં નિયંત્રિત થતી વિત્તીય સંસ્થા / સંસ્થાઓ પસંદ કરો.

આપેલ તમામ
EXIM બેંક (એક્સપોર્ટ ઈમ્પોર્ટ બેંક)
NHB (નેશનલ હાઉસિંગ બેંક)
NABARD(નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારત સરકારને કર દ્વારા ઉપલબ્ધ થતી કુલ આવકમાં નીચે પૈકી કોનો વધુ હિસ્સો છે ?

ઇન્કમટેક્ષ
કસ્ટમ ડ્યુટીઝ
વેલ્થટેક્ષ
એક્સાઇઝ ડ્યુટીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP