ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ જોડકા માંથી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

અડીકડીની વાવ-જૂનાગઢ
રાણકી વાવ-પોરબંદર
દૂધિયા વાવ-ભદ્રેશ્વર
કાજીવાવ-હિંમતનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
UNESCO (યુનેસ્કો) દ્વારા વર્લ્ડ હેરિટેજ યાદીમાં નામાંકિત ચાંપાનેર પુરાતત્વ ઉદ્યાન ક્યાં જિલ્લામાં આવેલ છે ?

પંચમહાલ
સાબરકાંઠા
બનાસકાંઠા
વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP