સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
બેકિંગ સોડા છે ___

સોડિયમ કાર્બોનેટ
સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ
સોડિયમ થીઓસલ્ફેટ
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP