સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"કસ્ટમ ડ્યૂટી" એટલે ?

પરદેશથી આયાત કરેલા માલ પરની ડ્યૂટી
કારખાનામાંથી બહાર નીકળતા માલ પર લેવાતો વેરો
બહારગામથી આવતા માલ પર લેવાતી જકાત
માલના વેચાણ વખતે લેવાતો કર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આઠ ગણોનાં માપ યાદ રાખવાનું સહેલુ સૂત્ર કયું છે ?

ગાન જયરામા તાલભાસ
ગાલ સનભાજરા તામાય
યમાતા રાજભાન સલગા
રામા ભાનતાલ સગજય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ખુલ્લામાં શૌચ કરવાથી નીચેના પૈકી કયો રોગ ફેલાય છે ?

ટાઇફોઈડ અને કોલેરા
હિપેટાઈટિસ
આપેલ તમામ
પોલિયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP