ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આંદોલિત થઈ ઉઠવું - રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું છે ?

આંદોલનમાં જોડાવું
મેદાન છોડી જવું
રોમાંચિત થઈ ઊઠવું
ભાવવિભોર થવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મને એ ચક્ષુમાં પ્રભુ ! જગત તીર્થોત્તમ મળ્યું - લીટી દોરેલ શબ્દના સમાસનો પ્રકાર ઓળખાવો.

કર્મધારય
દ્વંદ્વ
મધ્યમપદલોપી
ઉપપદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP